Bilbabe.se

 

 

                Dom här fann jag på en skrot i jämtland. Inte så rostiga.

Pics from a junk yard a bit up north in sweden. The cars are not to rusty.

 

 

 

 

 

 

                     Upp igen

2009-11-05 19:52:24